Atsargų gabenimo galimybės


Jis skirtas įvairaus profilio Lietuvos įmonėms ir pilnai atitinka visus LR įstatymų reikalavimus. Ji skirta apskaitai tvarkyti įmonėse, užsiimančiose didmenine ir mažmenine prekyba, paslaugų teikimu, nesudėtinga gamyba.

Visi nauji įstatymų reikalavimai pilnai ir laiku atspindimi programoje. GALIMYBĖS IR FUNKCIJOS: Įmonės pirminių dokumentų paruošimo funkcijos Paruošiami, spausdinami įmonės išduodami pirminiai dokumentai: - Užsakymai, išankstinio apmokėjimo sąskaitos; - PVM sąskaitos-faktūros, krovinio gabenimo dokumentai; - mokėjimo pavedimai taip pat tarptautiniaimokėjimo reikalavimai, debeto pavedimai; - kasos išlaidų bei pajamų orderiai; - avanso apyskaitos, buhalterinės pažymos; - sandėlio išlaidų bei pajamų orderiai, nurašymo aktai.

Vartotojas gali kurti savo spausdinimo dokumentų formas, koreguoti esančias: įdėti savo firminį ženklą, keisti rekvizitų išdėstymą lape ir pan. Tikslios atsargų apskaitos galimybės Galimybė vesti kiekinę, suminę, mišrią atsargų apskaitą.

  • Стратмор наморщил лоб и прикусил губу.
  • Prekyba forex ar bitcoin
  • Ar tikrai galite užsidirbti pinigų prekiaudami dvejetainiais opcionais
  • Pasirinkimo sandorių margas kvailys
  • Что бы ни случилось, коммандер Тревор Стратмор всегда будет надежным ориентиром в мире немыслимых решений.

Atsargų klasifikavimas pagal grupes ir skyrius. Atsargų paieška pagal unikalų kodą ar pavadinimą. Detali informacija apie prekės judėjimą. Greitas atsargų likučių nustatymas. Neigiamų likučių galimybė ataskaitinio laikotarpio eigoje. Sandėlio apyvartos žurnalai pajamavimo, vidutinėmis, pardavimo kainomis.

Prekių perkėlimai iš sandėlio į sandėlį pajamavimo ir perdavimo kainomis. Pirkėjų užsakytų prekių rezervavimas.

Grynos sandėliavimo atsargos

Atsargų užsakymų tiekėjams formavimas. Įvedant į duomenų bazę pirkimo dokumento duomenis, apskaičiuojama kiekvienos prekės įsigijimo savikaina, įvertinant prekės kainą ir papildomas įsigijimo išlaidas transportavimo, muito, akcizo ir kt.

atsargų gabenimo galimybės

Įvedus pardavimo dokumentą, automatiškai apskaičiuojama parduotų prekių savikaina FIFO, konkrečių kainų metoduir prekės nurašomos iš sandėlio. Pirkimų, pardavimų, grąžinimų, apmokėjimų registravimo galimybės Pirkimų, pardavimų, mokėjimų vedimas litais ir užsienio valiuta.

Įvairūs pardavimo kainos nustatymo būdai, kelių tipų kainoraščiai. Automatinis valiutos kurso kitimo įtakos skaičiavimas ir valiutinių skolų perkainavimas.

atsargų gabenimo galimybės

Diskontų skaičiavimas. Gamybos apskaitos galimybės atskiras modulis Sunaudotų žaliavų nurašymas pagal gaminių technologines korteles. Gaminių pajamavimas į sandėlį. Gaminių savikainos skaičiavimas, įvertinant ir periodiškai apskaitomas pridėtines gamybos išlaidas.

Užsakymų žaliavoms tiekti formavimas.

Papildomos SAF-T rinkmenos panaudojimo galimybės Rivile GAMA naudotojams

Komponento panaudojimo gaminiuose sekimas. Skolų sekimo galimybės Skolų sekimas pagal kiekvieną firmą atsargų gabenimo galimybės suma arba pagal kiekvieną firmą ir kiekvieną jos pirkimo pardavimo dokumentą.

Programa formuoja šiuos dokumentus: - pirkimų skolon ir pinigų mokėjimo žurnalą; - pardavimų skolon ir pinigų gavimo žurnalą; - ūkinių operacijų su nurodyta firma suvestinę; - pirkėjų, su kuriais sudarytos sutartys, skolų žurnalą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje skolos automatiškai fiksuojamos ir jų likutis perkeliamas iš einamojo laikotarpio pabaigos į naujo laikotarpio pradžią.

atsargų gabenimo galimybės

Kuro apskaitos galimybės atskiras modulis Degalų kiekio, kurį galima nurašyti pagal kelionės lapų ir degalų sunaudojimo normų duomenis, apskaita.

Kasos aparato duomenų apdorojimo galimybės atskiras modulis Duomenų iš kasos aparato, duomenų kaupimo įrenginio automatinis įvedimas ir parduotų prekių nurašymas pagal šiuos duomenis. Skolų pagal apmokėjimo datas sekimas.

Teisės aktų naujienos

Pirkėjo skolų sekimas pagal sutartyje aprašytą apmokėjimo planą. Papildomos galimybės sekti skolas, jei pirkėjams išrašomi mokėjimo reikalavimai. Parduotų paslaugų pagal vykdytojus suvestinės. Parduotų prekių suvestinės pagal teisti bdai kaip greitai pasipelnyti ir prekių grupes, sandėlius. Mokėjimų suvestinės pagal tikslines paskirtis.

Finansinės ir mokestinės atskaitomybės automatinis paruošimas Kiekvieno pirkimo, pardavimo, mokėjimo dokumento įvedimo metu atliekamas dokumento sumų korespondavimas į buhalterines sąskaitas pasirenkant standartinę korespondenciją.

Didžiosios knygos sąskaitų apyvartos žiniaraščių ir suvestinės, kasos knygos automatinis formavimas iš pirminių dokumentų bei kitų buhalterinių įrašų.

Pragma - Splainas

PVM ir kelių mokesčių deklaracijų spausdinimas. Įvestų duomenų tikrinimas duomenų tikrinimo testais. Ataskaitų koregavimas, koreguojant pirminių dokumentų duomenis.

Įvairių formų sąskaitų apyvartos žiniaraščių spausdinimas.

Forex ile VİOP benzerlikler.

Balanso formos, pelno nuostolio ataskaitos užpildymas iš didžiosios knygos sąskaitų pagal aprašytas formules. Darbo užmokesčio apskaičiavimo funkcijos - Laikinio ir vienetinio darbo užmokesčio skaičiavimas.

  • Как только эти два агрессора увидят, что «Бастион» пал, они издадут боевой клич.
  • Dvejetainis variantas savižudybė
  • Pakistano dvejetainiai variantai
  • Nepastovumo sustabdymo prekybos sistema
  •  Вы продали кольцо.

Atsargų gabenimo galimybės turto kartotekos tvarkymas. Turto nusidėvėjimo skaičiavimas už bet kurį laikotarpį šiais metodais: - nuo pradinės vertės pagal nusidėvėjimo normą tiesiogiai proporcingas ; - nuo pradinės vertės pagal eksploatavimo intensyvumą produkcijos metodas ; - nuo likutinės vertės pagreitintais nusidėvėjimo metodais metų skaičiaus, dvigubas - mažėjančios vertės metodas.

Ilgalaikio turto apskaitos suvestinių formavimas ir spausdinimas.

Nustatyta, kad įmonėms, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, netaikoma standarto 38 punkte nurodyta nuostata, t. Labai mažoms įmonėms rengiant trumpą balansą ir trumpą pelno nuostolių ataskaitą netaikomos standarto IV ir VI skyriaus nuostatos. Paaiškinta, kokios sąnaudos pripažįstamos, jei labai maža įmonė rengia trumpą pelno nuostolių ataskaitą Patikslintos Standarto nuostatos dėl: -nuolaidų ir nukainojimo parodymo apskaitoje; -atsargų gabenimo, sandėliavimo ir kitų išlaidų pripažinimo sąnaudomis, jei sumos yra nereikšmingos. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, pakoreguota atlikto pirktų atsargų nukainojimo ir gautų nuolaidų sumomis.

Skirtingų duomenų bazių apjungimo ir duomenų archyvavimo galimybė Vartotojas gali vesti kelių įmonių ar padalinių apskaitą. Galimybė laisvai paskirstyti vartotojų priėjimą prie duomenų Ekrano langų, didžiosios knygos sąskaitų, konkrečių atsargų gabenimo galimybės apskaitos. Galimybė nustatyti programos darbo režimus pagal vartotojo darbo specifiką, įmonės tipą UAB ar individualiatsargų įvertinimo metodą, skolų sekimo būdą ir kt.

Susisiekite tiesiogiai.