Cituoja dramblių prekybos informacinę sistemą, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas


cituoja dramblių prekybos informacinę sistemą

Įžanga 1. Apeliaciniu skundu Birkenstock Sales GmbH prašo panaikinti  m.

cituoja dramblių prekybos informacinę sistemą

Bendrasis Teismas EUIPO sprendimą, kuriuo ši tarnyba atsisakė suteikti Sąjungoje taikomą tarptautinę apsaugą prekių ženklui, skirtam žymėti prie 10, 18 ir 25 klasių priskiriamoms prekėms, kaip tai suprantama pagal peržiūrėtą ir iš dalies pakeistą  m.

Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti toliau — Nicos sutartispripažino iš dalies pagrįstu. Motyvas, kuriuo grįstas šis atsisakymas, buvo paremtas Reglamento Nr. Savo apeliaciniam skundui pagrįsti apeliantė pateikia tris pagrindus.

cituoja dramblių prekybos informacinę sistemą

Pirmąjį pagrindą, grindžiamą Reglamento Nr. Teisingumo Teismo prašymu šioje išvadoje bus analizuojama tik apeliacinio skundo pirmojo pagrindo pirma dalis. Taigi apeliacinio skundo pirmojo pagrindo pirmoje dalyje keliamas teisinis klausimas susijęs su sąlygomis, kurios turi būti įvykdytos, kad jurisprudencija, susijusi su žymenimis, kurie sutampa su prekių vaizdu, būtų taikoma prekių ženklams, kuriuos sudaro reguliariai pasikartojančių elementų visuma.

cituoja dramblių prekybos informacinę sistemą

Kalbant konkrečiau, šis apeliacinis skundas, be kita ko, susijęs su jurisprudencijoje nustatytų griežtų reikalavimų, susijusių su žymenų, kurie sutampa su nagrinėjamų prekių cituoja dramblių prekybos informacinę sistemą, skiriamojo požymio vertinimu, taikytinumo kriterijais. Tačiau siekdamas užtikrinti terminologinį suderinamumą su šalių pozicijomis ir ypač su Teisingumo Teismo bei Bendrojo Teismo sprendimais, kuriuose nagrinėjamas šis klausimas, šioje išvadoje daugiau nagrinėsiu jurisprudencijos, susijusios su šios rūšies žymenimis, taikytinumo kriterijus.

Nepatikėsite, kodėl ši dramblių banda lekia it pašėlusi

Teisinis pagrindas Reglamento Nr. Neregistruojami šie žymenys:.