Prekybos sistema ir skaitmeninė ekonomika


Pro Vakar Europos Komisija pasiūlė plataus užmojo skaitmeninės erdvės reformą — visoms skaitmeninėms paslaugoms, įskaitant socialines medijas, internetines prekyvietes ir kitas Europos Sąjungoje veikiančias interneto platformas, taikysimą išsamų naujų taisyklių rinkinį:  Skaitmeninių paslaugų aktą  ir  Skaitmeninių rinkų aktą.

Abu pasiūlymai grindžiami Europos vertybėmis.

Ilja Laurs: apskrito stalo diskusija, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, 2018

Naujosios taisyklės geriau apsaugos vartotojus ir jų pagrindines teises internete ir sukurs sąžiningesnes ir atviresnes skaitmenines rinkas visiems. Visoje bendrojoje rinkoje taikysimas šiuolaikiškų taisyklių sąvadas skatins inovacijas, ekonomikos augimą ir konkurencingumą, o vartotojai galės naudotis naujomis, geresnėmis ir patikimomis internetinėmis paslaugomis.

  •  Тогда за дело, - сказал Стратмор, положил ей на плечо руку и повел в темноте в направлении Третьего узла.
  • Все это было лишено всякого смысла.
  • Kas yra bitcoin pinig prekyba iandien
  • Skaitmeninė visuomenė ir verslas - Oficialiosios statistikos portalas

Jos taip pat rems mažesnių platformų, mažųjų ir vidutinių įmonių ir startuolių veiklos plėtrą, suteikdamos jiems galimybę lengvai pasiekti klientus visoje bendrojoje rinkoje ir kartu sumažinti reikalavimų laikymosi išlaidas. Be to, naujosiomis taisyklėmis interneto platformoms, tapusioms arba galinčioms tapti prieigos valdytojomis bendrojoje rinkoje, bus draudžiama nustatyti nesąžiningas sąlygas.

Abu pasiūlymai yra pagrindas, sudarysiantis sąlygas Komisijai įgyvendinti Europos skaitmeninio dešimtmečio užmojį. Skaitmeninių paslaugų aktas Šiandieninė skaitmeninių paslaugų aplinka gerokai skiriasi nuo tos, kurią turėjome prieš 20 metų, kai buvo priimta E.

Svarbi varomoji skaitmeninės transformacijos jėga yra interneto tarpininkai.

prekybos sistema ir skaitmeninė ekonomika

Ypač naudingos vartotojams ir inovacijoms visų pirma yra interneto platformos. Jos palengvino tarpvalstybinę prekybą Sąjungoje ir už jos ribų ir atvėrė naujų galimybių įvairioms Europos įmonėms ir verslininkams. Vis dėlto jos gali būti naudojamos neteisėtam turiniui internete skleisti arba neteisėtoms prekėms ar paslaugoms parduoti.

  •  Знать ничего не знаю.
  • Первая неделя оказалась последней.
  • Geriausias dvejetainių parinkčių robotas
  • „Infobalt“: skaitmeninė ekonomika sudaro 7,6% visos ekonomikos - Verslo žinios

Kai kurios didžiulės platformos yra tapusios beveik viešomis dalijimosi informacija ir elektroninės prekybos erdvėmis. Jos įgavo sisteminę svarbą ir kelia ypatingą grėsmę naudotojų teisėms, informacijos srautams ir visuomenės dalyvavimui.

prekybos sistema ir skaitmeninė ekonomika

Pagal Skaitmeninių paslaugų aktą visoje ES privalomos pareigos bus taikomos visoms skaitmeninėms paslaugoms, kuriomis besinaudojančius vartotojus pasiekia prekės, paslaugos ar turinys, įskaitant naujas procedūras, skirtas neteisėtam turiniui greičiau pašalinti, ir visapusišką naudotojų pagrindinių teisių apsaugą internete.

Naujoji sistema, paremta Europos vertybėmis, įskaitant pagarbą žmogaus teisėms, laisvei, demokratijai, lygybei ir teisinei valstybei, subalansuos naudotojų, interneto platformų ir valdžios institucijų teises ir atsakomybę.

Pasiūlymu papildomas  Europos demokratijos veiksmų planaskuriuo siekiama, kad demokratija taptų atsparesnė.

Tiesą sakant, tai reiškia kitą žmogaus raidos etapą. Informacinės visuomenės sąlygomis dominuojanti vertybė, lemianti ištisų valstybių ir atskirų asmenų gerovę, yra ne materialusis turtas, o informacija, kuri yra savalaikė ir lengvai pasiekiama.

Platformos, pasiekiančios daugiau kaip 10 proc. ES gyventojų 45 mln. Šią naują atskaitomybės sistemą sudarys nacionalinių skaitmeninių paslaugų koordinatorių valdyba, o Komisijai bus suteikti specialūs įgaliojimai prižiūrėti labai dideles platformas, įskaitant galimybę joms taikyti sankcijas tiesiogiai.

Skaitmeninių rinkų aktas Skaitmeninių rinkų aktas yra skirtas neigiamoms pasekmėms dėl tam tikro platformų, kurios bendrojoje rinkoje yra skaitmeninės prieigos valdytojos, elgesio šalinti.

Tai platformos, kurios daro didelį poveikį vidaus rinkai ir yra svarbios įmonėms, kad šios galėtų pasiekti savo klientus, ir kurios naudojasi arba gali naudotis įsitvirtinusia ilgalaike padėtimi.

Gauk nemokamą TECHNOLOGIJŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Tai gali suteikti joms galios nustatyti privačias taisykles ir kontroliuoti įmonių ir vartotojų santykius. Kartais tokios prieigos valdytojos kontroliuoja ištisas platformų ekosistemas.

Хейл ухмыльнулся, но, подождав еще минуту, отошел в сторону. - Извини, Сью, я пошутил. Сьюзан быстро проскочила мимо него и вышла из комнаты.

Kai prieigos valdytojas užsiima nesąžininga verslo praktika, jis gali trukdyti vertingoms ir novatoriškoms jo verslo klientų ir konkurentų paslaugoms pasiekti vartotoją arba sulėtinti šį procesą. Tokios praktikos pavyzdys galėtų būti nesąžiningas šiose platformose veikiančių įmonių duomenų naudojimas arba atvejai, kai naudotojai yra susieti su tam tikra paslauga ir turi ribotas galimybes pakeisti ją kita.

Skaitmeninių rinkų aktas grindžiamas horizontalaus prekybos sistema ir skaitmeninė ekonomika Platformų prekybos sistema ir skaitmeninė ekonomika reglamentuES  interneto platformų ekonomikos stebėjimo centro  išvadomis ir didele Komisijos patirtimi užtikrinant konkurencijos teisės aktų vykdymą skaitmeninėse rinkose.

Gerbiamasis skaitytojau,

Visų pirma jame nustatytos suderintos taisyklės, kuriomis apibrėžiama ir draudžiama nesąžininga prieigos valdytojų praktika ir numatomas rinkos tyrimais pagrįstas vykdymo užtikrinimo mechanizmas. Tas pats mechanizmas užtikrins, kad reglamente nustatytos prievolės būtų nuolat atnaujinamos atsižvelgiant į nuolat kintančią skaitmeninę tikrovę. Konkretūs skaitmeninių rinkų akto aspektai: jis bus taikomas tik prekybos sistema ir skaitmeninė ekonomika pagrindinių platformų paslaugų, pavyzdžiui, paieškos sistemų, socialinių tinklų ar internetinių tarpininkavimo paslaugų, teikėjams, labiausiai linkusiems užsiimti nesąžininga praktika ir atitinkantiems objektyvius teisinius kriterijus, pagal kuriuos jie priskirti prieigos valdytojų kategorijai; jame bus nustatytos kiekybinės ribos, kuriomis remiantis identifikuojami numanomi prieigos valdytojai.

Komisijai taip pat bus suteikti įgaliojimai atlikus rinkos tyrimą nurodyti įmones, kurios veikia kaip prieigos valdytojos; juo bus draudžiama taikyti tam tikrą, akivaizdžiai nesąžiningą praktiką, kaip antai neleisti naudotojams atsisakyti iš anksto įdiegtos programinės įrangos ar programėlių; bus reikalaujama, kad prieigos valdytojai savo iniciatyva įdiegtų tam tikras priemones, pavyzdžiui, tikslines priemones, kurios leistų tinkamai veikti su jų pačių teikiamomis paslaugomis sąveikauti trečiųjų šalių programinei įrangai; siekiant užtikrinti naujų taisyklių veiksmingumą, bus numatytos sankcijos už reikalavimų nesilaikymą, įskaitant baudas, kurios galėtų siekti iki 10 proc.

Kartojantis pažeidimams šios sankcijos taip pat gali apimti pareigą imtis struktūrinių priemonių, kurios gali reikšti ir tam tikrų įmonių perleidimą, jei nėra kitos vienodai veiksmingos alternatyvios priemonės, užtikrinančios atitiktį; Komisijai bus suteikta galimybė prekybos sistema ir skaitmeninė ekonomika tikslinius rinkos tyrimus siekiant įvertinti, ar į šias taisykles reikėtų įtraukti naują prieigos valdytojų praktiką ir paslaugas, siekiant užtikrinti, kad naujos prieigos valdytojams taikomos taisyklės neatsiliktų nuo spartaus skaitmeninių rinkų tempo.

prekybos sistema ir skaitmeninė ekonomika

Europos Parlamentas ir valstybės narės aptars Komisijos pasiūlymus vadovaudamiesi įprasta teisėkūros procedūra. Jei galutinis tekstas bus priimtas, jis bus tiesiogiai taikomas visoje Europos Sąjungoje.

Teoriniai skaitmeninės ekonomikos plėtros aspektai

Skaitmeninių paslaugų aktas ir Skaitmeninių rinkų aktas yra Europos atsakas į nuodugnių svarstymų procesą, kurio metu Komisija, ES valstybės narės ir daugelis kitų jurisdikciją turinčių subjektų pastaraisiais metais stengėsi suprasti skaitmeninimo, ypač interneto platformų, poveikį pagrindinėms teisėms, konkurencijai ir bendrai mūsų visuomenei ir ekonomikai. Rengdama šį teisės aktų rinkinį Komisija konsultavosi su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis.

Dėl šiandienos dokumentų rinkinio  m.