Traukiniai prekybos analizė ir informacinė sistema. Lietuvos užsienio prekybos pokyčių analizė


Vienoje iš strateginių šalies įmonių popierinius dokumentus keičia žaibišku greičiu atliekami elektroniniai duomenų mainai, o požiūris į logistikos grandinės dalyvius tapo išties vakarietiškas. Technologijos svarbios, nes paslaugas turime pasiūlyti klientams kuo efektyviau ir vieno langelio principu.

Anksčiau buvo daug niuansų ir tarpinių stotelių, kad krovinys atvyktų ir patektų tam, kam buvo skirtas.

Naujausi įrašai

Įgyvendinus svarbius įmonės projektus maždaug keturiems tūkst. Dokumentų apdorojimas buvo lėtas, į centrinę duomenų bazę informacija patekdavo pavėluotai, nebuvo galimybės operatyviai ją analizuoti.

Stotyse dirbantys darbuotojai naudojamoje programoje neturėjo duomenų apie klientų apmokėjimus bei kitos informacijos reikalingos operatyviam darbui.

traukiniai prekybos analizė ir informacinė sistema

Ji apima daugiau nei 15 apjungtų modulių, automatizuojančių įvairius procesus, nuo krovinio vežimo užsakymo, iki klientų apmokestinimo ar krovinio vietos nustatymo. Sistema apima visą krovinio vežimo ciklą nuo sutarties su klientu kroviniui vežti sudarymo iki PVM sąskaitos-faktūros už suteiktas paslaugas išrašymo.

Ką gi duoda tokia vidinė duomenų integracija? Pirmiausia sumažėjo laiko sąnaudos, operatyviau atliekami su krovinio vežimu susiję dokumentų forminimo darbai, greičiau ir patogiau galima rasti reikalingą informaciją.

Didelis privalumas klientui yra tai, kad jis gali labai operatyviai gauti reikiamą informaciją apie esančius vagonus.

Praverčia ir kaimynams

Siunčiame jiems elektronines sąskaitas ir priimame elektroninius dokumentus. Praverčia ir kaimynams Integracija su kaimyninių šalių informacinėmis sistemomis, klientų savitarnos funkcijos pagreitino muitinės procedūras, krovinių vežimą per pasienio stotis. Kroviniai greičiau pasiekia gavėjus. Anot D. Prankos, iš anksto išsiuntus duomenis, pasienio tarnybos turi pakankamai laiko įvertinti rizikas ir pasienyje tikrinama tik į rizikos profilius patenkanti dalis krovinių. Nuo vežimų pradžios pervežta apie tūkst.

traukiniai prekybos analizė ir informacinė sistema

Šiam tikslui reikėjo netgi pakeisti geležinkelių transporto kodeksą ir krovinių vežimo taisykles. Per šiuos mėnesius vis daugiau paslaugų užsakovų naudojasi elektroniniais dokumentais.

Aktualijos

Dabar kaip tik įgyvendinamas be popierinio vagonų atvarymo-nuvarymo žiniaraščio projektas. Kol kas ši informacija dubliuojama popieriniais dokumentais.

traukiniai prekybos analizė ir informacinė sistema

Tačiau pati didžiausia naujovė yra elektroninis parašas. Sertifikavimo centrams suteikiant galimybę automatiškai patikrinti elektroninius parašus, projekto metu buvo traukiniai prekybos analizė ir informacinė sistema galimybės klientams naudotis šia modernia dokumentų patvirtinimo forma.

Kenos geležinkelio poste, muitinės pareigūnai sulaikė apie tūkst. Antradienį Kenos geležinkelio posto muitinės pareigūnams atrinkus patikrai vieną iš Baltarusijos atvažiavusio traukinio vagonų, didelių siurprizų nesitikėta. Vagonu buvo gabenamas vienos Baltarusijos statybinių medžiagų įmonės krovinys — 68 vnt. Pareigūnams įtarimų sukėlė krovinio svoris: pasvėrus du blokus, tarp mažesnio ir beveik dvigubai didesnio tebuvo vos apie kg skirtumas.

Tokiu būdu išvengiama dokumentų spausdinimo, skenavimo ir siuntimo procedūrų. Anksčiau, anot V. Juškos, kiekvienoje geležinkelio stotyje buvo specialistas, kuris turėjo spaudyti mygtukus, vietoje valdyti iešmus ir signalus, o dabar šis darbas atliekamas centralizuotai iš Vilniuje esančio modernaus Eismo valdymo centro.

Lietuvos importo ir eksporto procentiniai pokyčiai, lyginant su ankstesniais metais 19 2 lentelė. Importo pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis 20 3 lentelė. Eksporto pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis 21 4 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių dalies kitimas Lietuvos eksporte 21 5 lentelė.

Tai leidžia geriau ir efektyviau planuoti ir organizuoti geležinkelių transporto eismą. Traukinių eismo tvarkdariai stebi, valdo ir organizuoja traukinių eismą Lietuvoje, užtikrina jį pagal galiojantį traukinių eismo grafiką, seka, kad viskas vyktų pagal planą ir be trukdžių.

22 komentarai – “Lietuvos užsienio prekybos pokyčių analizė”

Taip pat peržiūrimi traukinių formavimo ir stočių darbo organizavimo technologiniai procesai, didinama prekinių traukinių masė. Lietuvos geležinkeliais galime leisti padidinto iki t svorio prekinius traukinius, kurių ilgis siekia daugiau nei metrų.

traukiniai prekybos analizė ir informacinė sistema

Efektyviau atliekamos traukinių apžiūros procedūros. Anksčiau tai buvo daroma kiekvienoje techninėje stotyje ir gerokai lėtino krovinio pristatymą.

Lietuvos užsienio prekybos pokyčių analizė

Šiuo metu traukinių apžiūros vyksta pirmoje ir galinėje traukinio formavimo stotyse — prekiniai traukiniai nestabdomi gali važiuoti iki km. Žinoma, buvo sugriežtinta traukiniai prekybos analizė ir informacinė sistema traukinių technologinė patikra pagrindinėse stotyse.

traukiniai prekybos analizė ir informacinė sistema

Pervežimo procesams efektyvinti naudojama operatyvioji krovinių vežimo informacinė sistema OPKIS, kurioje galima matyti iš ko suformuotas sąstatas, kada išvyksta traukinys, mašinistų darbo laiką bei kitą reikalingą, su traukiniu susijusią, informaciją. Anot V. Juškos plėtojama lokomotyvų darbo valdymo sistema KDRIS, padėsianti geriau planuoti lokomotyvų ir juos aptarnaujančių mašinistų darbus.

Nuosekliai kurta sistema

Ją planuojama baigti diegti kitąmet. Intermodaliniai terminalai Kaune ir Vilniuje kartu su juose veikiančiomis kontroliuojančiomis institucijomis ir muitinės tarpininkais veikia per integruotas IT sistemas. Atsiranda daugiau drąsos kurti visiškai naujus maršrutus, kurie jau driekiasi iš Turkijos per Lietuvą į Rytus ar Skandinaviją.

Taip pat krovininiai traukiniai nuvyksta ir parvyksta iš Lenkijos.

TRAUKINIO BĖGIAIS IŠ Vilniaus į Kauną PĖSČIOMIS. 1 dalis

Gabenami kroviniai iš Vakarų Europos. Operatyvios pasienio ir muitinės procedūros, kertant Europos Sąjungos rytinę sieną galėtų tapti puikiu argumentu.