Prekybos vėjo kompiuterinės sistemos, Detali paieška


Projekto tikslas — pritaikyti duomenų apie aplinką surinkimo, sisteminimo, prekybos vėjo kompiuterinės sistemos, analizės ir publikavimo procesus aplinkosaugos srities teisinės bazės pokyčiams, modernizuojant ir sukuriant efektyvias duomenų surinkimo, perdavimo ir publikavimo priemones.

prekybos vėjo kompiuterinės sistemos

Įgyvendinus projektą bus modernizuota AIVIKS, ūkio subjektai, Agentūra bei kitos aplinkosauginės institucijos galės efektyviai ir patikimai vykdyti pavestas funkcijas, susijusias su aplinkosaugos duomenų teikimu, rinkimu, kaupimu ir analize, veiklos procesai optimizuoti, o IT resursų paskirstymas vykdomas efektyviai, AIVIKS programinė įranga ir techninė infrastruktūra konsoliduota ir grindžiama vieningais integracijos principais, duomenų perdavimas vykdomas realiu laiku, modernizuotos duomenų valdymo priemonės, sukurti funkcionalumai, padedantys veiklos specialistams  efektyviau valdyti išaugusius duomenų srautus.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - m.

prekybos vėjo kompiuterinės sistemos

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga — m. Projektui įgyvendinti skirta iki 2.

prekybos vėjo kompiuterinės sistemos

Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondas lėšų. Projekto vadovas, Informacinių technologijų skyriaus patarėjas — Žilvinas Mačerinskas, tel.

prekybos vėjo kompiuterinės sistemos